Co je to bezkontaktní mytí?

Řeč je o celkovém procesu mytí, voskování, vyleštění a sušení karoserie pomocí ekologických čisticích prostředků. Vozidlo při tomto procesu přichází do styku pouze s teplou vodou obsahující prostředky jako aktivní prášek s měkkými mikro granulemi, speciální polymerový vosk a leštidlo s osušovací složkou. Při mytí se používá demineralizovaná změkčená voda a k dokonalému leštění a sušení pak napomáhá reverzní osmóza vody.

Jak bezkontaktní myčka funguje?

Výsledný efekt je docílen především využitím inovované práškové technologie, která v kombinaci s vysokotlakým mytím, odvápněnou, případně demineralizovanou vodou zaručuje vysokou efektivitu a kvalitu mytí. Díky uzavíratelnému prostoru boxu a použití teplé vody při mycím procesu lze bezkontaktní myčku provozovat i při mrazech (až do -20° C).

Ohleduplnost k životnímu prostředí

Z pohledu životního prostředí je mytí vozidel v myčkách a mycích boxech jasně preferovanou variantou. Mytí aut je ošetřeno ve vodním zákoně. Doslova v něm stojí: „Mytí motorových vozidel a provozních mechanismů ve vodních tocích nebo na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, je zakázáno.“ Za porušení zákona o vodách hrozí lidem pokuta.Jediným bezpečným způsobem mytí aut, respektujícím požadavky ochrany vod, je podle Ministerstva životního prostředí ČR pouze mytí v profesionálně provozovaných mycích linkách. Oproti klasickým portálovým myčkám je u bezkontaktních myček spotřeba vody a chemických prostředků až o 40 % nižší.