Hodláte-li u nás tankovat pravidelně, vyplatí se Vám zařídit si vlastní čip pro samoobslužné tankování a použití myčky. S čipem nejen že můžete tankovat v kteroukoliv denní hodinu každý den v týdnu, ale také získáváte zvýhodněnou cenu oproti ceně uvedené na stojanu o 1Kč/litr paliva. Platba se provádí souhrnně jednou měsíčně na základě zaslané faktury. Čip si můžete zřídit za poplatek 120 Kč včetně DPH na pokladně společnosti HTS spol. s.r.o. Zároveň se vybírá kauce, která je vratná po ukončení smlouvy. Po absolvování krátké instruktáže můžete ihned využívat Váš čip.