Správně je spíše říkat dostavba, protože pohon vozidla na LPG je doplněn do vozidla jako alternativa k původnímu palivu, nikoliv jako náhrada. Ze zvyku ale pokračujme v zavedeném termínu “přestavba”. Z ekonomických důvodů je v současné době ve většině případů realizována přestavba na vozidlech se zážehovým motorem. O přestavbách vozidel se vznětovým motorem informujeme v záložce “DIESELGAS”. Přestavba vozidla se zážehovým motorem obnáší montáž následujících základních komponent: plnící ventil, plynová nádrž, reduktor, vstřikovače, řídící jednotka, přepínací tlačítko.

Plnící ventil

Jednosměrný ventil pro plnění nádrže zkapalněným plynem. Ventil je podle typu vozu a preference zákazníka umístěn obvykle v nově vyvrtaném otvoru zadního nárazníku nebo pod víkem vedle benzínového plnícího otvoru, kde z prostorových důvodů bývá často aplikován zmenšený ventil. Na ten je pro tankování nutné našroubovat redukci. Plnící ventil je připojen plastovou nebo měděnou trubkou do nádrže LPG.

Plynová nádrž

Ocelová svařovaná nádoba ve tvaru buď zaobleného válce nebo toroidu. Válcové nádrže se používají v případech, kdy má být nádrž umístěna v zavazadlovém prostoru vozidla. Můžou mít objem od 4,7l až do 240l. Toroidní nádrže se umísťují na místo rezervního kola vozidla buď pod podlahu zavazadlového prostoru nebo i zvenčí pod vozidlo. Velikost se zde řídí rozměrem prostoru pro rezervní kolo. Objem nádrží je od 33l až do 107l. Nádrže jsou vyráběny z vysokopevnostní oceli a testovány tlakem 30 Bar. Připojení vstupního a výstupního vedení pro LPG je přes tzv. multiventil. Ten mimo to slouží i jako měřící zařízení zbývajícího množství paliva v nádrži a také jako bezpečnostní ventil v případě nehody automobilu. Vzroste-li tlak paliva v nádrži nad povolenou mez (např. zahřátím v případě požáru), multiventil automaticky upustí palivo z nádrže ven.

Reduktor

Jedná se vlastně o tepelný výměník pro změnu skupenství LPG z kapalného, které je uloženo v nádrži, na plynné, potřebné pro spalovací směs. Reduktor je napojen gumovými hadicemi na chladící okruh motoru, z něhož se odebírá teplo právě pro zahřátí LPG přiváděného z nádrže plastovými hadicemi. Reduktor také zajišťuje stabilní tlak plynu pro vstřikovače LPG.

Vstřikovače

Elektromagnetické cívky řídící množství plynu vstřikovaného do sacího potrubí / spalovacího prostoru motoru na základě impulzů od řídící jednotky. U současných systémů vícebodového a přímého vstřikování se umisťuje na každý válec jeden plynový vstřikovač.

Řídící jednotka

Dodatečná jednotka pro systém LPG, která získává signály z motoru a plynových komponentů. Na základě těchto signálů přerušuje vstřikování původního paliva a řídí správnou funkci alternativního LPG/CNG.

Přepínací tlačítko

Je umístěno na viditelném místě v interiéru vozidla. Polohu je možné dohodnout se zákazníkem, např. i na skryté místo. Nejběžněji se umísťuje do  pozice nevyužitého tlačítka, aby se zamezilo poškození palubní desky. Tlačítko slouží k přepínání mezi původním pohonem vozidla a pohonem LPG. V případě zamýšlené jízdy na LPG není potřeba po každém nastartování mačkat tlačítko, přepnutí proběhne automaticky, jakmile bude motor dostatečně zahřátý. Součástí tlačítka jsou dále signalizační diody jako orientační ukazatel zbývajícího množství LPG v nádrži.