Na co se ptát montážní firmy?

Pokud uvažujete o přestavbě vozu na pohon LPG, doporučujeme Vám před samotnou montáží zvážit:

  • zda investice do LPG přestavby Vašeho vozu se opravdu vyplatí
  • zda je nejlevnější instalace opravdu ta nejlepší
  • zda má vybraná montážní dílna zkušenosti v oboru a vlastní certifikát, který ji opravňuje tyto přestavby realizovat

V případě špatné volby může dojít k závadám na motorové části vozu.

 

Zápis do technického průkazu

Montážní firma po provedení přestavby musí mít oprávnění k zápisu do technického průkazu. Všechny montážní dílny ze sítě ELPIGAS mají certifikaci pro montáž plynového zařízení a tudíž mohou provádět zápis do technických průkazů.

Garanční a servisní prohlídky

Dodržováním pravidelných prohlídek značnou měrou přispějete ke správné funkci plynového systému zabudovaného ve Vašem vozidle a předejdete možnému poškození motoru v případě, že systém nepracuje jak má.

Podrobné informace o garančních prohlídkách najdete v Servisní, garanční a záruční knížce plynové instalace typu ELPIGAZ", kterou po realizované přestavbě získá majitel každého takto přestavěného vozu.

Informace pro řidiče a majitele vozů s alternativním pohonem

Změna palivového systému z benzínového na plynový (LPG/CNG) vyžaduje zabudování speciálního zařízení, které umožňuje provozování vozidla na LPG/CNG při zachování shodných jízdních vlastností jako při provozu na benzín.

Montáže plynové instalace typu ELPIGAZ může provádět výhradně společnost HTS spol. s r.o. nebo pověřená montážní firma, která má smluvní vztah se společností HTS spol. s r.o.

Montážní firma garantuje správnou funkci plynového zařízení a je povinna zajišťovat zákazníkovi záruční a pozáruční servis. Pracovníci, kteří provádějí montáž plynového zařízení typu ELPIGAZ jsou pravidelně školeni na montáž a servis zařízení.

Pro zajištění správné funkce plynového zařízení po dobu jeho životnosti je nutné provádět pravidelné garanční prohlídky, které může provádět pouze smluvní partner montážní sítě ELPIGAS.

Garanční prohlídky

Garanční prohlídky se provádí nejen z důvodu zvýšení životnosti a spolehlivosti plynového zařízení, ale i z důvodu snížení nákladů na případné opravy plynového zařízení po uplynutí záruční doby.

Garanční prohlídky plynového zařízení zabudovaného ve vozidle nenahrazují garanční a servisní prohlídky předepsané výrobcem/prodejcem vozidla a provádí se nezávisle na těchto garančních a servisních prohlídkách.

V rámci garanční prohlídky se provádí především:

  • kontrola těsnosti plynového zařízení
  • kontrola elektroinstalace plynového zařízení
  • výměna plynového filtru kapalné a plynné fáze
  • kontrola parametrů diagnostickým programem pro plynová zařízení
  • kontrola parametrů při provozu na základní palivo benzín
  • První garanční prohlídka - po ujetí 1000 - 1500 km od zabudování plynové instalace do vozidla. Tato první garanční prohlídka je zdarma.

Následující garanční prohlídky - v předepsaném rozsahu dle "Servisní, garanční a záruční knížky plynové instalace typu ELPIGAZ" (např. po ujetí 15 000 km nebo 1 x za 12 měsíců, atd.).