HTS spol. s r.o. dbá na životní prostředí. 

Firma HTS spol. s r.o. Zábřeh dbá na životní prostředí. Veškerý vozový park je přestavěn na LPG či CNG. Máme vlastní bezkontaktní automyčku, díky níž máme výrazně nižší spotřebu chemikálií a vody. Víme, co děláme a proč...

CNG jako ekologické palivo

Vozidla na zemní plyn produkují výrazně méně škodlivin než vozidla na kapalná paliva. A to nejen oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, uhličitého, pevných částic, ale také i karcinogenních látek – polyaromatických uhlovodíků, aldehydů, aromátů včetně benzenu.

Zkušenosti z praxe provozu vozidel s pohonem na zemní plyn ukázaly, že provoz těchto vozů se oproti provozu vozidel se zážehovými a vznětovými motory z hlediska životního prostředí vyznačuje především následujícími výhodami:

 • výrazné snížení emisí pevných částic (PM – Particulate Matters), které jsou u vznětových motorů považovány z důvodu mutagenních a karcinogenních účinků za nejzávažnější
 • kouřivost vznětových motorů je u plynových pohonů prakticky eliminována
 • snížení emisí oxidu uhličitého (skleníkového plynu) cca o 10 -15 %
 • snížení dalších dnes sledovaných složek emisí – oxidů dusíku NOx a emisí oxidu uhelnatého CO
 • výrazné snížení nemetanových, aromatických a polyaromatických uhlovodíků (PAU), aldehydů
 • snížení tvorby ozónu v atmosféře
 • spaliny z motorů na zemní plyn neobsahují oxid siřičitý (SO2)
 • do zemního plynu se nepřidávají aditiva a karcinogenní přísady
 • plynové motory mají tišší chod, úroveň hluku plynových autobusů oproti naftovým je díky „měkčímu“ spalování nižší o 50 % vně vozidel, o 60 - 70 % uvnitř vozidel
 • při tankování nevznikají žádné ztráty paliva (odpařování nafty a benzinu)
 • žádná kontaminace půdy v důsledku úniku nafty a benzinu na silnici a v garáži

LPG také šetří životní prostředí

Také LPG patří mezi ekologická paliva šetrná k životnímu prostředí. A to především díky minimálnímu obsahu síry a příznivým poměrem atomů uhlíku a vodíku. Instalace LPG splňuje emisní normy spalin EURO 4 a EURO 5. V porovnání s ostatními palivy LPG výrazně snižuje emise CO2 a skleníkových plynů.

Jsme Zelená firma

HTS spol. s r.o. se zapojila do projektu Zelená firma a umožňuje svým zaměstnancům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií, čímž rozšiřuje svoje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.