Systém pro přestavbu vozidla se  vznětovým motorem na LPG nebo CNG bývá všeobecně označován jako “dieselgas”. Z technických důvodů (absence zapalovací svíčky v motoru) nelze přestavbou nahradit spalovanou naftu ze 100% plynem. Plyn přiváděný do motoru je zažehnut až od samovznícené naftové směsi. V určitých provozních fázích motoru lze nahradit až 30% spotřeby nafty plynem LPG nebo až 50% nafty plynem CNG. Průměrně je v případě LPG přestavby nahrazeno 20-25% spotřeby nafty plynem. Právě z důvodu pomalejší finanční návratnosti a zároveň i vyšších pořizovacích nákladů se přestavby vznětových motorů vyplatí až u hodně vytížených  vozidel (nákladní automobily, zemědělské stroje)  nebo generátorů.

Výhody “dieselgasu”:

  • snížení nákladú na pohonné hmoty - drahá nafta se nahrazuje levným LPG/CNG
  • prodloužená doba mezi tankováním paliva
  • zvýšení dynamiky jízdy (nárúst kroutícího momentu)
  • menší tlaky v naftovém palivovém systému
  • snížené emisní hodnoty z důvodu lepšího dohořívání nafty a snížení emisí CO2
  • používání ekologického paliva (může být v některých státech snížená sazba daně)